Outrac

Mijn naam is Gerrit Onstein. Mijn programma’s zijn gericht op teams en individuen die relevante kennis en vaardigheden willen opdoen. Talent- en competentieontwikkeling staan hierbij centraal. Ik werk praktisch en resultaatgericht,  positief en stimulerend, betrokken en verdiepend.

Wat bied ik?

Een op maat gemaakte en duurzaam beklijvende leerervaring. De programma’s worden gemaakt op de leervraag en directe intensieve ervaring van de deelnemers zelf.Welke activiteiten passen er bij jouw vraag? Hoeveel tijd willen jullie besteden? Hoe is de fysieke conditie van de teamleden? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen? Samen komen we tot een programma dat naadloos aansluit.

Omdat het hier geen theorie betreft en ook geen rollenspel is maar om echte feitelijke leerervaringen gaat, is het leereffect van deze activiteiten op de individuele deelnemer groter dan bij de meeste andere trainingen.

Wat levert het ons gezamenlijk op?

Na afloop ga jij naar huis met:

 • Inzicht in wat jou drijft en hoe je handelt in een onbekende omgeving.
 • Inzicht in jouw rol en plek in het team en de organisatie.
 • Een eigen visie op jouw leiderschapsstijl.
 • Inzicht in de samenwerkingsstijl door de ervaring in een omgeving buiten de comfortcirkel.

Jouw team gaat weer aan de slag met: 

 • Inzicht in de sterkten en zwaktes van het team.
 • Handvaten om met elkaar te overleggen en naar elkaar te luisteren.
 • Zin om de klus weer met elkaar te klaren.
 • Neuzen die dezelfde kant weer opstaan.

Werkervaring

Owner/director Outrac
2013 – heden

Nationaal/ internationaal organiseren en begeleiden van outdooracticviteiten t.b.v:

 • teamteaching/coaching;
 • outdoor gerelateerde cursussen/trainingen;
 • ontwikkelen en organiseren van cursussen/workshops m.b.t. outdoor en gedragscomponenten;
 • specifieke doelgroepen;
 • onderwijs ondersteunend;
 • ontwikkelen, organiseren een uitvoeren van cursussen en trainingen i.h.k.v. ervarend leren.

Samenwerking ProExc en Outrac
2017 – 2019

De Voshaar 
Buitensport-instructeur
2005 – okt. 2018

 • Begeleiden van diverse groepen op De Voshaar;
 • Instructeur voor de opleidingen Buitenpsortinstucteur, Hike en survival
 • Begeleiden van cursus-groepen tijdens binnen- en buitenland-modules, België, Frankrijk, Duitsland en Canada;

Stichting Outward Bound Nederland
Expeditieleider
2015 – 2017

Attendiz
Buitensportspecialist
1993 – 2015

Binnen Attendiz het middel outdoor als volwaardig onderdeel binnen het onderwijsaanbod implementeren.

Opleidingen en cursussen

Buitensportinstructeur
Open water diver
EHBO / BHV
Wilderness Level 3 First Aid
Basic wilderness First Aid
Advanced rope rescue
Search and rescue
Canadian survival and woodstravel
IGA: Apprentice interpretive guide
Ontwikkelingspsychologie en
Speciaal onderwijs/stage coaching

Scroll naar boven