Essential skills

Blending soft and hard skills for experiential learning outdoors.

8 dagen in de Franse alpen.

In samenwerking met Dr. Stephan Natynczuk, Adventure Therapist bij Stephan Natynczuk – Outdoor and Adventure Therapy . geef ik deze cursus die zich richt op de verbinding tussen de “soft skills” en de“ hard skills”, die essentieel zijn om adequaat outdoorlearning te hanteren.

Deze cursus gaat uit van het “train de trainer” principe.

De cursus is dan ook bedoeld voor outdoor instructeurs, professionals die met jongeren aan het werk zijn, hulpverleners, gym- leerkrachten etc.

De cursus is maakt je meer bekwaam in het beoefenen van outdoorlearning. Op een inspirerende manier leer je specifieke vakkennis en vaardigheden (hard skills) en deze te verbinden met persoonlijke, emotionele en intellectuele vaardigheden (soft skills) van zowel jezelf en in het gebruik met je toekomstige cursisten.

Op een actieve wijze maak je kennis met de pedagogische kansen die outdoorlearning biedt en welke meerwaarde dat jou brengt.

Voluntour

Dit unieke project combineert persoonlijke en/of leiderschapsontwikkeling met toerisme, projectonderwijs en duurzaam vrijwilligerswerk in Nepal, met elkaar.

Je bent op zoek naar een ervaring waarbij je relevante kennis en vaardigheden opdoet die je nodig hebt in je toekomstige (beroeps)leven?
Je wilt leiderschapsvaardigheden ontwikkelen met als doel effectiever leiding te geven?

Dit is een expeditie om nieuwe kansen, onbekende persoonlijke capaciteiten, nieuwe culturen en nieuwe mensen te ontdekken. En je levert een bijdrage aan de lokale gemeenschap.

SLOE

Stichting Learning by Outdoor and Experience (SLOE) is een NGO (non governmental organization). De organisatie is gebouwd op 30 jaar ervaring in het werken met jongeren, jongeren, educatieve organisaties en outdoor-gerelateerde programma’s. Hoofddoelen van de organisatie zijn het ontwikkelen, organiseren en faciliteren van internationale (buiten) programma’s voor:

– Persoonlijke ontwikkeling
– Teamontwikkeling-
– Training / coaching.

Al de activiteiten zijn gebaseerd op outdooracticviteiten met ervarend leren als doel.  Projecten worden zowel nationaal als internationaal georganiseerd. De activiteiten worden vertaald naar persoonlijke competenties die vervolgens kunnen worden gebruikt voor persoonlijke en / of team / groepsontwikkeling.

Scroll naar boven